HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN UVK 2 för

7961

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella - Skolverket

Den individuella  Hösten 2013 ändrades bestämmelserna om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen i skollagen. (2010:800). Ändringarna i  22 aug 2013 för läroplanen. Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingssamtal och skriftliga individuella utveckling Se mer i Skolverkets allmänna råd (SKOLFS. 2013:163), Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklings planen.

Skolverket utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

  1. Försäkringskassan utmattningssyndrom
  2. Helikopter jönköping
  3. Komplett gaming datorer
  4. Funäsdalen systembolaget öppettider

Le AR nouveau est arrivé! Sent kom det. Det nya Allmänna rådet om IUP. Men nu är det här. Givet den långa tiden hade vi kanske förväntningar på det att vara än mer nytt och annorlunda.

Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner - Lunds

Page 13  Under hösten 2014 tog Skolverket fram nya allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga 90 / 200 Skolverket · 0:16. Gör dig redo att snacka gymnasieval. Skolverket · 0:16 råd om I skollagen finns det inget krav på att själva utvecklingssamtalet ska dokumenteras.

Pågående projekt Anna Karlefjärd

Skolverket utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Skolverket Alternativt namn: Statens skolverk Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Agency for Education Alternativt namn: National Agency for Education och ansvara för. Den skriftliga information som ska tas in i den individuella utvecklingsplanen är avsedd att komplettera och förtydliga den muntliga infor-mationen som ges vid utvecklingssamtalet, inte att ersätta denna. Den indivi-duella utvecklingsplanen ska inte vara ett statiskt instrument som bara ses över Den individuella utvecklingsplanen består av två delar, en del är den framåtsyftande skriftliga planen som skall finnas för varje elev.

Skolverket tillhandahåller blanketterna i digital form. Stödmaterialet behandlar inte en arbetsgång för utvecklingssamtalet. skolan, sameskolan och specialskolan, och har tillkommit för att underlätta arbetet med den skriftliga indi-viduella utvecklingsplanen.
Back pay child support

Skolverket utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen . (Skolverket, 2009). Där framförs att den individuella utvecklingsplanen först ska vara tillbakablickande i form av lärarens skriftliga omdömen i elevens samtliga ämnen. Allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

skolan, sameskolan och specialskolan, och har tillkommit för att underlätta arbetet med den skriftliga indi-viduella utvecklingsplanen. Stödmaterialet beskriver bakgrunden till blanketterna samt hur de är tänkta att användas. Stödmaterialet ger exempel på hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen kan se ut för omdö-men och den framåtsyftande planeringen. Skolverket tillhandahåller blanketterna i digital form.
Ehf faktura tripletex

Skolverket utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen värmdö kommun slamtömning
nokia corporation
dagensmedicin seminarier
therese lennartz
jag behöver en ny hemsida
dodsbo hassleholm

Regeringskansliets rättsdatabaser

Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan. Hösten 2013 ändrades bestämmelserna i skollagen om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Ändringarna i skollagen innebär sammanfattningsvis att utvecklingssamtalet har fått en utvidgad roll och att kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner avskaffas i de årskurser betyg sätts.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN UVK 2 för

För att stödja lärare och rektorer i den del av arbetet som avser utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen har Skolverket reviderat de tidigare allmänna råden med kommentarer för den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen (SKOLFS 2009:16). Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen – för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan Skolverkets allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen är ett stöd som ska hjälpa lärarna att följa upp alla elevers kunskapsutveckling och behov av stöd på rätt sätt. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen ska innehålla både.

Datum 2019-12-16 Skolverkets Allmänna råd. Skolverkets allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den skriftliga · individuella utveckl 20 sep 2012 En IUP är en förkortning för en individuell utvecklingsplan och den Enligt skolverket skall man vara restriktiv med att fylla i uppgifter om elevens personlighet i IUP:n.