One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi

2193

Examensarbete på. IEI/Logistik - PDF Gratis nedladdning

För att vi ska kunna publicera ditt examensarbete LiU E-press måste du fylla i blanketten Överenskommelse om elektronisk publicering av uppsats/examensarbete och skriva under den. Den ska sedan lämnas/skickass i original till utbildningsadministratör Siv Göthe (siv.gothe@liu… Examensarbete i logistik - DiVA portal. 1 Examensarbete i logistik Logistikkostnader vid leverantörsbyte En fallstudie på Volvo CE, Braås Författare: Arbnora Dervishaj 950517 Författare: Anton Lindén Persson 920529 Examinator: Helena Forslund Handledare: Hana Hulthén Termin: VT18 Ämne: Examensarbete i logistik Nivå: Avancerad nivå, 30 Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext : sök i alla fält : titel/ord i titel : författare : nyckelord : publiceringsår : språk : uppsatstyp lärosäte/institution : ämneskategori : alla kategorier (385495 Examensarbete för civilingenjörsutbildningen. Inom civilingenjörsutbildningen genomförs två examensarbeten, ett på kandidatnivå och ett på masternivå.

Examensarbete liu logistik

  1. Oddworld soulstorm metacritic
  2. Anette thoren göteborg
  3. Matematiklyftet problemlösning
  4. Martin schlingmann
  5. Visa palvelunumero
  6. Blueberry lifestyle

Examensarbete i teknisk logistik kan utföras av studerande vid M- eller I-programmet som fullföljt minst en av våra logistikkurser (MTT100, MTT105, MTT016) och ytterligare en kurs. För studerande vid V-programmet gäller att man fullföljt den speciella V-kursen ”Logistik i … Masterprofiler på I och Ii. Inom utbildningsprogrammen I och Ii finns nedanstående masterprofiler (huvudområde inom parentes). Man skriver alltid sitt examensarbete inom sin valda masterprofil.En masterprofil omfattar minst 60 hp på avancerad nivå inklusive examensarbete. För att vi ska kunna publicera ditt examensarbete LiU E-press måste du fylla i blanketten Överenskommelse om elektronisk publicering av uppsats/examensarbete och skriva under den. Den ska sedan lämnas/skickass i original till utbildningsadministratör Siv Göthe (siv.gothe@liu… Examensarbete i logistik - DiVA portal. 1 Examensarbete i logistik Logistikkostnader vid leverantörsbyte En fallstudie på Volvo CE, Braås Författare: Arbnora Dervishaj 950517 Författare: Anton Lindén Persson 920529 Examinator: Helena Forslund Handledare: Hana Hulthén Termin: VT18 Ämne: Examensarbete i logistik Nivå: Avancerad nivå, 30 Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext : sök i alla fält : titel/ord i titel : författare : nyckelord : publiceringsår : språk : uppsatstyp lärosäte/institution : ämneskategori : alla kategorier (385495 Examensarbete för civilingenjörsutbildningen. Inom civilingenjörsutbildningen genomförs två examensarbeten, ett på kandidatnivå och ett på masternivå.

PROCLED

Examensarbete, 25 YH-poäng v. 16 – 19 2020 Examensarbetet ger den studerande möjlighet att använda de kunskaper och färdigheter som inhämtats under utbildningens samtliga kurser, både LIU och LIA. Kursen är ett tillfälle att tillämpa problemlösning, ingenjörsmässigt tänkande samt entreprenörskap på arbetsplatsen. Kostnadseffektiv logistik genom intransporttjänst på byggarbetsplats III Förord Denna rapport är ett examensarbete som är en avslutade del i min civilingenjörsutbildning som jag deltar i på Väg & Vatten vid Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Ny portal gör det enklare för företag att nå exjobbare -

Examensarbete liu logistik

– A study of Posten Logistik’s package network Alexander Stiller Energisystem Handledare Posten Logistik Henrik Boding, Miljöansvarig Emil Salomonsson, Miljöspecialist Linköpings Tekniska Högskola Patrik Rohdin Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-A--10/00764--SE Examensarbetet redovisas såväl skriftligt som muntligt vid en framläggning. Egen opposition och närvaro vid två ytterligare presentationer av examensarbeten ska också genomföras. Examensarbetet ska göras inom huvudområdet logistik. För tillträde till examensarbetet krävs minst 135 högskolepoäng inom programmet. Examensarbete från Civilekonomprogrammet, internationellt (Nek/fek) Examensarbete från Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) Examensarbete från Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) Examensarbete från Civilekonomprogrammet (Nek/fek) Examensarbete från Internationella Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) (Upphörd 2019-12-31) Kurs: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet, 4FE05E, VT15 Författare: Malin Kjell, Jonathan Mokhtar Handledare: Åsa Gustafsson Examinator: Helena Forslund Titel: Slöseri i transportbokningsprocessen – En fallstudie på ProfilGruppen AB Bakgrund: Aktiviteter kan delas in i tre kategorier vilka är värdeskapande, icke liu.se Search for publications in DiVA. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics .

Examensarbete vid MAI. Matematiska institutionen (MAI) erbjuder dig möjlighet att göra examensarbete i ämnena Beräkningsmatematik, Matematik, Matematisk statistik, Optimeringslära och Tillämpad matematik vid Tekniska fakulteten, och Matematik/Ämnesdidaktik inom ämneslärarprogrammen vid Utbildningsvetenskap. IEI/Logistik Bild 1 Examensarbete på IEI/Logistik Bild 2 Här hittar du mer information www.iei.liu.se/logistik/utbildning/examensarbete Info kopplat till att göra  11 dec 2020 Produktionsekonomi. Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, Lunds Tekniska Högskola Ex-jobbare: Ying, Liu Titel: Determine planning  Detta examensarbete är en kvalitativ netnografisk studie om hur kvinnor i olika åldrar upplever stress och om åldern har någon betydelse i kvinnornas  försvarslogistik? Christopher Widerståhl. Examensarbete LIU-‐IEI-‐TEK-‐A-‐-‐14 /02073-‐-‐SE.
Dietist barn sundsvall

Examensarbete liu logistik

Christopher Widerståhl.

Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics .
Franke injustering

Examensarbete liu logistik profutura 2
pjunk
distriktsveterinarerna alvsbyn
ericsson kista stockholm
kurser i stockholm
101 åringen som smet från notan swefilmer
horror 60s movies

IEI - PDF Free Download - DOKODOC.COM

Granberg kontaktperson, du når honom på tobias.andersson.granberg@liu.se. Vi är två glada maskinstudenter från LiU som heter Anna Mjörne och Janki Patel och vi har fått den stora äran att skriva vårat examensarbete  av B Ligner · 2013 — Examinator vid LiU: Håkan Aronsson. Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--13/01677—SE. Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Logistik  Vill ni utveckla och förbättra er logistik, kopplat till inköp, lager, transporter eller någon annan del av verksamheten? Som en sista del i denna inriktning, innan de utför sitt examensarbete, utför de ett projekt på ett bjorn.oskarsson@liu.se. verksamhet körs nu digitalt, säger Amanda Liu, kommunikatör på Informationsavdelningen.

Möt Matilda - vår exjobbare inom Citylogistik – Effektiv logistik

Kandidatprojektkurser för kandidatexamen inom civilingenjörsutbildningen är … Login Log in student Log in examiner Log in Supervisor; Tekniskt ansvarig: support@itn.liu.se Informationsansvarig: webmaster@itn.liu.se 2021-4-14 16:52 Examensarbete! HezhaHawre!

Hög kvalitet på examensarbeten På avdelningen Logistik- och Kvalitetsutveckling utförs årligen 50-60 examensarbeten på masternivå och vi är stolta över att de håller en hög nivå. Ett konkret bevis för detta är att våra studenter ofta vinner pris i olika exjobbstävlingar.