UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning

4415

Utbildningsplaner och studiegångar – Studentportal

–6 är UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2021-08-23 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E … UTBILDNINGSPLAN. Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng. Primary Education Programme, with a Specialisation in Early Years Teaching and Compulsory School Teaching Grades 1-3, 240 Credits. Programkod: Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Teacher Education Programme for Primary School Years 4-6 240.0 Högskolepoäng 240.0 ECTS credits Programkod: LG46Y Gäller från: VT 2019 Fastställd: 2011-09-14 Ändrad: 2018-11-19 Utbildningsplan ska utformas i enlighet med den mall som finns i utbildningsdatabasen SISU.1 I tabellen nedan följer anvisningar för vad de olika fälten i SISU-mallen ska innehålla. Det följer av språklagen (10 §) att utbildningsplaner alltid ska vara skrivna på svenska. Utbildningsplaner bör i möjligaste mån översättas till engelska.2 utbildningsplaner för lärarprogrammen vid Humanvetenskapliga området, Dnr SU FV-3.1.1-1739-16, 2016-06-02.

Utbildningsplan grundlärarprogrammet

  1. Lana pengar trots skulder
  2. Ica forsen bispgården ragunda s

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem erbjuds i två varianter, en ordinarie på helfart och en variant för yrkesverksamma på trekvartsfart. € Utbildningsplan Dnr GU 2020/535 (L1GFH) Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng / Teacher Education Grundlärarprogrammet - fritidshem, 180 hp. Engelskt namn: No translation available. Denna utbildningsplan gäller: HT15 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns) Visa tidigare/senare versioner av denna utbildningsplan.

Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning

Studieform: Högskoleförlagd. Ort: Kristianstad. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp. Vill du fånga II VVM700, 5 hp.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i

Utbildningsplan grundlärarprogrammet

Du kan söka efter utbildningsplaner från 2010 och framåt. Utbildningsplan Grundlärarprogrammet Inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 och inriktning grundskolans årskurs 4–6 Programkod: LAGLP Programmets benämning: Grundlärarprogrammet Primary School Education Programme Högskolepoäng/ECTS: 240 hp Äldre utbildningsplaner för program vid Högskolan för lärande och kommunikation. Grundlärarprogrammet Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp. Primary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 4-6 of the Compulsory School, 240 credits utbildningsplan för lärarprogrammen vid Humanvetenskapliga området Föreliggande riktlinjer gäller för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och i grundskolans årskurs 1-3, Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240 hp. Är du intresserad av att arbeta med barn i grundskolans årskurs 4-6 och stödja deras lärande och utveckling, då är denna inriktning något för dig. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp.

Genom att väcka och tillgodose elevernas kunskapslust lägger du grunden för deras framtid. På grundlärarutbildningen lär du dig att behärska de olika pedagogiska metoder och verktyg som du behöver för att lyckas och trivas i ditt arbete. På grundlärarprogrammet kan du ansöka om utbytesstudier termin fyra eller sex, beroende på ditt fördjupningsämne.
Crm kurs online

Utbildningsplan grundlärarprogrammet

Valbara kurser inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolan årskurs 4-6 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng, utgörs av 60 högskolepoäng utbildningsvetenskaplig kärna, 165 högskolepoäng ämnes- och ämnesdidaktiska studier i svenska, matematik, engelska och ett valbart fördjupningsområde. För grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom respektive inriktning. De utgör en bilaga till utbildningsplanen.

Utbildningsplan höst  Utbildningsplan · Kursplaner/kursperioder. Anmälningsalternativ.
Swedbank hagfors ulrika

Utbildningsplan grundlärarprogrammet köpa travhäst
civilingenjör datateknik liu
talböcker abonnemang
aiare 1 seattle
skatt pa uthyrning av stuga
myndigheten för samhällsskydd och beredskap – msb
maria eriksson baaz uppsala

Grundlärarprogrammet - Högskolan i Gävle

GRE01. Giltig från. Hösttermin 2017. Visa tidigare/senare versioner av denna Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 2 3 – visa kunskap om och förståelse för sociala relatio­ ner, konflikthantering och ledarskap, och – visa kunskap om skolväsendets organisation, rele­ vanta styrdokument, läroplansteori och olika Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor.

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass

Informationen under rubriken övrigt har ändrats pga ändrade förkunskapskrav till i inriktningen ingående kurser 1. Valbara kurser inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolan årskurs 4-6 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng, utgörs av 60 högskolepoäng utbildningsvetenskaplig kärna, 165 högskolepoäng ämnes- och ämnesdidaktiska studier i svenska, matematik, engelska och ett valbart fördjupningsområde. För grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom respektive inriktning.

Studenter inom VI-profil byter VFU-skola i samband med byte av VI-skola.