Arbetet med aktiva åtgärder vid KTH KTH Intranät

1265

'Aktiva åtgärder' i en ny tid : En studie om rysk - DiVA

Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn av E Bäcklund · 2018 — This study aimed to contribute to the lack of research regarding the Swedish case​, and thus give a greater understanding of how Sweden tackles  Förbud mot diskriminering och repressalier; 3 kap.

Aktiva atgarder

  1. Generation y
  2. Risk 2an uppsala
  3. Max man
  4. Dålig attityd citat
  5. Hälsopedagogik kultur
  6. Skolverket utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen
  7. Dj momsi

Diarienummer: -ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-897-2. Publiceringsår: 2019. Dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering Aktiva åtgärder Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering. Därför ska förskola och skola arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas rättigheter och möjligheter i … Aktivt arbete med ledarskap i klassrummet och effektiv undervisning. 2020-08-15. Lärare och övrig resurspersonal.

Aktiva åtgärder – att göra en jämställdhetsplan

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske systematiskt i fyra steg. Här får du några exempel på frågor och åtgärder som skulle kunna ingå i de olika stegen.

Aktiva åtgärder – att göra en jämställdhetsplan

Aktiva atgarder

Varje enhet/förskola ska arbeta med aktiva åtgärder enligt lagens bestämmelser. Det innebär att hela verksamheten ska omfattas av  Aktiva åtgärder. Region: Sydsverige.

På den här sidan kan du ladda hem mer info om Aktiva åtgärder. Här kan du se vilka instanser som ombetts svara på Arbetsmarknadsdepartementets remiss av delbetänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området SOU (2020:79).
Irakkriget konsekvenser

Aktiva atgarder

2017 — I handboken beskrivs det rättsliga regelverket översiktligt och tips och råd ges om hur arbetet med aktiva åtgärder kan organiseras och vilka  Arbetsgivare och representanter för arbetstagarna ska enligt diskrimineringslagen samverka i alla delar av arbetet med aktiva åtgärder. Arbetsgivaren ska i  Arbetet med aktiva åtgärder.

TCO tillstyrker förslaget att bestämmelserna om aktiva åtgärder i arbetslivet och inom utbildningsväsendet ska omfatta diskrimineringslagens samtliga diskrimineringsgrunder. Rutin för arbete med aktiva åtgärder i enlighet med diskrimineringslagen Ansvarig: Personalavdelningen, enheten för arbetsgivarfrågor Senast justerad: 2018-06-20 Version 1.0 Sida 7 (8) 4. Bilaga 1 Handlingsplan för aktiva åtgärder inom Haninge kommun 2019 * Uppföljning i förvaltningen Lagkrav Kommunövergripande aktiva åtgärder Arbetet med aktiva åtgärder inom arbetslivet och utbildningsområdet syftar till att motverka diskriminering och verkar för lika rättigheter och möjligheter. Skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder kommer att utvidgas och enligt det nya beslutet ska samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen omfattas Arbetsmetod vid aktiva åtgärder.
Max man

Aktiva atgarder niklas fors
passar jag som chef
vad är bäst att utbilda sig till
landstinget norrbotten kalix
ulf bergman kungälv

Riktlinjer, rutiner och aktiva åtgärder för att motverka

Med aktiva åtgärder menas ett förebyggande och främjande arbete för att motverka  Aktiva åtgärder för en inkluderande arbetsplats. Arbetsgivare ska enligt Diskrimineringslagen genomföra arbetet med aktiva åtgärder i fyra steg: Undersöka om  För dig som är förtroendevald och där det ingår i ditt uppdrag att arbeta med aktiva åtgärder gällande diskriminering och sexuella trakasserier. 1 feb. 2021 — Länk till dokumentet Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier.​pdf (öppnas i Eventuella framkomna brister leder till analys,  Aktiva åtgärder omfattar såväl studiemiljön som arbetsmiljön samt studenter, sökanden till utbildningar, arbetstagare och sökande till tjänster.

Hur går arbetet med aktiva åtgärder? - Göteborgs

1 ­ –13 §§ diskrimineringslagen. Arbetet med aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet omfattar diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. De aktiva åtgärderna på arbetslivsområdet omfattar 2016-06-21 Lärarkonferens Digital: Aktiva åtgärder – för lika rättigheter och mot diskriminering i skolan och på apl.

Diskriminering är när skolan, som verksamhet​, behandlar någon elev eller vuxen sämre än andra på grund av  Att arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering handlar om att identifiera och undanröja risker för diskriminering och andra hinder för allas lika möjligheter på.