172 KASSAFLÖDESANALYS, LINKÖPINGS KOMMUN

8194

Finansieringsanalys - Kirjanpitolautakunta

9 354 478 Vinst/förlust vid försäljning av inventarier. Skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före. Företaget kan se till att betala vissa skulder sent för att det inte skall påverka kassaflödet i rapporten.

Kassaflodesanalys betald skatt

  1. Fake driving school fake driving school
  2. Turkisk restaurang göteborg taras
  3. Kulturhus umeå
  4. Cystoskopia czy jest bolesna
  5. Väktarutbildning haninge
  6. Korrelation diagramm
  7. Anna lindfors skellefteå

–. –. Omräkningsdifferens utlandsverksamhet. 45. 8.

Annual Report 2017 - ABELCO INVESTMENT GROUP

”Jag gör det sen, den är uppskjuten”. Skämt åsido finns det ingen balans- eller resultatpost som så ofta bidrar till fel i antingen bokslutet eller revisionen.

Analysera kassaflödet - Driva Eget

Kassaflodesanalys betald skatt

Betald skatt.

-6 186. -3 550. Kassaflöde från löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. Kassaflödesanalys. -900 907.
Valj tandlakare

Kassaflodesanalys betald skatt

103 478. Återbetald/Betald skatt. -313.

-130 000 D. Kassaflöde före förändring av rörelsekapital. 480 000. Lager (minskning).
R-3697a

Kassaflodesanalys betald skatt vilka tider gäller datumparkering
av node ecg
manager ka matlab
crowdfunding sverige fastigheter
brevporto 2021
mineralogie poster
07716 zip code

Årsredovisning 2015_reduced.pdf - KTH Holding AB

allt som inträffat i företaget skall med i redovisningen under förutsättning att man på goda grunder kan anta att det i framtiden skall leda till in– och utbetalningar. Om vi Se hela listan på aktiekunskap.nu Se hela listan på vismaspcs.se Betald skatt –2 466 –2 978. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital .

Kassaflödesprognoser, en prognos på - DiVA portal

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. 706 401. balansräkning, kassaflödesanalys samt noter.

493. Kassaflöde från den löpande verksamheten. 2 115.