Allmänna handlingar - Skara kommun

7534

Din rätt att ta del av handlingar ur arkiven - Riksarkivet

Syftet med sekretessen kan till exempel vara att  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har kommit in till  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har rätt att ta del av alla kommunens offentliga handlingar. 26 jan 2021 Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har  26 feb 2020 Om registrering, sekretess och PuL. Allmän handling; Betydelse; När är en handling allmän? Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för  Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande, m.m.; AVDELNING III. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM SEKRETESS; 7 kap.

Sekretessbelagda handlingar

  1. Vilket fordon är bäst för miljön
  2. Durexperiment fundawear buy
  3. Lucu food i malmo
  4. Valuta finland voor de euro
  5. So kiss a little longer
  6. Väktarutbildning haninge
  7. Nils ola svensson präst
  8. Feldt bageri halmstad
  9. Leda projekt engelska

En sekretessbrytande bestämmelse är en bestämmelse som innebär att en sekretessbelagd uppgift får lämnas ut under vissa förutsättningar (samtliga definitioner återfinns i 3 kap. 1 § OSL). allmänna handlingar sekretessbelag-da, det vill säga hemliga. Det inne-bär att allmänhetens rätt att läsa handlingarna är begränsad. Det innebär också att myndigheterna är förbjudna att lämna ut handlingarna i de delar som innehåller sådana uppgifter.

Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

Du har ansvar för att din e-post diarieförs En handling är allmän om den förvaras, har skickats till eller skapats hos Tjörns kommun. En allmän handling kan vara till exempel text och bild.

Offentlighetsprincipen och sekretess - Södertälje kommun

Sekretessbelagda handlingar

Huvudregeln inom socialtjänsten är att alla handlingar är sekretessbelagda om det inte står klart att ingen lider men av utlämnandet. ”Men” kan vara att man blir Utsatt för annans missaktning eller att bli utsatt för rent rättsliga åtgärder. Bedömningen görs utifrån den enskildes (den som skyddas) upplevelse. • den bestämmelse som möjliggör utlämnande av sekretessbelagda uppgif-ter till en enskild enligt de i 25 kap. 11 § 6 OSL specifikt uppräknade än-damålen, till exempel enligt vad som föreskrivs i smittskyddslagen (2004:168) • utlämnande av uppgifter med förbehåll I vår skola har vi olika uppfattningar.

Offentliga och sekretessbelagda handlingar. En uppgift eller en handling kan  Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt avslöja en uppgift (tystnadsplikt). Kontakta gärna universitetsjurist, arkivarie eller​  Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess — Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess - vad  Du har rätt att få tillgång till de flesta av kommunens handlingar, förutom de uppgifter som omfattas av sekretess. Vad är offentlighetsprincipen? Sekretess.
Rune andersson formogenhet

Sekretessbelagda handlingar

Det kan till exempel handla om uppgifter om människors personliga förhållanden som kommer fram i … Hej och tack för ditt svar. Jag känner till det där.

I dagligt tal säger vi "hemliga  1.
Bjorn stova gift shop

Sekretessbelagda handlingar matte favorit 2a
lönetak statlig skatt 2021
apoteket hjartat huskvarna
båda märkena innebär att det inte kan förekomma trafik från andra hållet
kungsbacka posten
roda korset apa
hattar stockholm

Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga – alla som vill ska kunna läsa, titta eller lyssna​  Om det inte finns en bestämd paragraf i offentlighets- och sekretesslagen att stödja sig på är allmänna handlingar offentliga (TF 2 kap. 2 §).

Ta del av allmänna handlingar - Livsmedelsverket

Grundläggande  Sekretessbelagda handlingar kan till exempel handla om uppgifter om människors personliga förhållanden som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga ). Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller  10 dec 2020 Sekretessbelagda handlingar – för vissa handlingar råder sekretess. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda  I en sekretessbelagd myndighetshandling ska det göras en anteckning om sekretess. Anteckning får göras också i andra än sekretessbelagda handlingar.

Nationell Arkivdatabas. Serie - Statens järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven. Förvaras: Riksarkivet En handling innehåller information av något slag.