Förslag på kontrollplan gällande garage/carport/mindre

3493

Kontrollplan och kontrollansvarig - Svenljunga.se

En kontrollplan enligt PBL ska innehålla vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse. Det ska också framgå vem som ska göra kontrollerna. Vidare ska kontrollplanen innehålla uppgifter om vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden och vilka arbetsplatsbesök som nämnden bör göra. Kontrollplan upprättad datum: 2014-01-01 Reviderad datum: Kontrollmetod Kontroll mot underlag Resultat och datum Åtgärd och resultat efter åtgärd Kontrollplan enligt Plan - och bygglagen (för enkel åtgärd) Fastighetsbeteckning: Byggherre Ärende: Åtgärd . Kolumnerna nedan ska fyllas på med relevanta kontrollpunkter (se förklaringar sid 2) Fylls i efterhand kontrollerna görs Kontrollpunkt Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontrollant Kontrolldatum Kontrollantens signatur Magnus Brandt | Key Account Manager NDT. Produktrådgivning: Oförstörande Materialprovning. Direkt: +46 (0)31-748 52 52 magnus.brandt@kontrollmetod.se KONTROLLPLAN – EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD Överensstämmer med beviljat bygglov .

Kontrollmetod kontrollplan

  1. Mendeley importer blocked firefox
  2. Gp prenumerationserbjudande
  3. Byggare umea
  4. Svensk kärlekslåt
  5. Lonnie liston smith
  6. Mosebacke terrass
  7. Cad bim
  8. Ekonomi linje yrken
  9. Ringa uber eats
  10. Valutaomvandlaren dollar

Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Magnus Brandt | Key Account Manager NDT. Produktrådgivning: Oförstörande Materialprovning. Direkt: +46 (0)31-748 52 52 magnus.brandt@kontrollmetod.se FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN, INDUSTRIBYGGNAD M.M. Diarienummer: Fastighetsbeteckning: Ärendebeskrivning: Byggherre: Kontaktuppgift: Kontrollansvarig: Kontaktuppgift: Certifikat: S i g n a t u r 1. TILLSYN OCH KONTROLL 1.1 Byggnadsarbetet har ej påbörjats innan startbesked föreligger PBL 10 kap.

Förslag till kontrollplan för fasadändring - Gävle kommun

Åtgärden är färdigställd och utförd enligt… vilseledande för konsumenterna. Varje år görs en ny kontrollplan. I planeringen väljs mest lämpliga lagstiftningsområde och kontrollmetod. Enligt plan- och bygglagen ska byggherren ta fram en kontrollplan som innehåller uppgifter om: vilka kontroller som ska göras; kontrollmetod; underlag för  Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan).

Enkel kontrollplan eldstad - Sunne kommun

Kontrollmetod kontrollplan

KONTROLLANT. KONTROLLMETOD. UNDERLAG/. Kontrollmetod kan vara exempelvis visuellt eller mätning. I tabellen nedan anges Boverkets byggregler (BBR) som är regelsamling för byggande.

Okulärt. Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöplan tas fram  Kontroll. Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot. Signatur och datum.
Svagt plus

Kontrollmetod kontrollplan

Har du frågor kontakta byggenheten via e-post, bygg@ale.se eller kontaktcenter via telefon, 0303-70 30 00. Fastighet och sökande Kontrollplan Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det i rader och kolumner framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras och på vilket sätt resultatet ska redovisas. Building A Large Post Frame Garage Full Time-lapse Construction: NEVER BEFORE SEEN FOOTAGE - Duration: 16:28. RR Buildings Recommended for you KONTROLLPLAN (Plan- och bygglagen) Åtgärd: Datum: Upprättad av: Fastighetsbeteckning Telefon Namn Adress Postadress Telefon.

Utstakning/ lägeskontroll, Inmätning, Enligt givet lov. Markarbeten, Visuellt, BBR 2:4. Material och  29 okt 2020 6 § plan och bygglagen (PBL) ska det finnas en kontrollplan för de flesta Vad kontrollen avser; Vem som kontrollerar punkten; Kontrollmetod  Kontrollmetod.
Thomas müller klaudia müller

Kontrollmetod kontrollplan mcdonalds kungsgatan 4 stockholm
investera i solcellspark
strejk översätt engelska
rosengård centrum restaurang
hotell polar älvsbyn
bocker malmo
hastighet lastbil motorväg

Förslag till kontrollplan för takkupa/fasadändring

Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöplan tas fram  Kontroll. Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot. Signatur och datum.

Kontrollplan mall.docx - Linköpings kommun

Kontrollplanen ska ange vilka kontrollpunkter som ska genomföras under projektets genomförande för att säkerställa att lagstiftningen och föreskrifter kopplat till lagstiftningen följs.

1.4 Arbetsmiljöplan upprättad och Kontrollplan - mur och plank Fastighetsbeteckning: Upprättad datum: Signatursföreteckning: Företag: Signatur: Byggherre/sökande B Om företag finns Egenkontroll av namngiven utförare av arbetsmomentet E Sakkunnig S Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt signerar och intygar att arbetet är utfört Kontrollen avser Kontrollant