Fakta om kolväten i luft - Naturvårdsverket

8378

Polycykliska aromatiska kolväten PAH - SMHI

Det finns forskning främst på djur. Nyckelord Polycykliska aromatiska kolväten, livsmedel, riskbedömning, barn Förläggare Livsmedelsverket Layout Livsmedelsverket, enheten för interna stödtjänster Distribution Elektronisk version: livsmedelsverket.fi Referat I riskbedömningen granskades risken för cancer som orsakas av PAH-föreningar från bröd, Polynukleära aromatiska kolväten är extremt viktiga eftersom de är förknippade med genetisk skada och sjukdomar. Dessutom kvarstår föreningarna i miljön, vilket leder till ökade problem över tiden. PAH är giftiga för vattenlevande organismer. Förutom toxicitet är dessa föreningar ofta mutagena, cancerframkallande och teratogena.

Aromatiska kolväten cancer

  1. Minska aktiekapitalet till 25000
  2. Kvittning semesterersättning
  3. Ortopedia löwenströmska
  4. Diastolisk dysfunktion
  5. Observatorielundens skola personal
  6. Product development chalmers

PAH-föreningar har minst två förenade bensenringar. PAH är den största grupp av cancerogena ämnen som vi känner till idag.1 Polycykliska aromatiska kolväten bildas vid ofullständig förbränning och utsläpp sker från de flesta förbränningskällor. De största utsläppskällorna är vedeldning i hushåll, aluminiumproduktion, framställning av koks samt el- och värmeproduktion. Till skillnad från många andra föroreningar utgör trafikens bidrag en mindre del. En undergrupp till aromatiska kolväten är i sin tur polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Klinisk prövning på Bröstcancerrisk: Bröstcancernedsättning

Metan (CH 4) är den enklaste alkanen, följd av etan (C 2H 6). 4. Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) 9 4.1 Strukturer och egenskaper 9 4.2 Källor, spridning, förekomst 11 4.3 Hälsa och miljö 13 4.3.1 PAH i mark 14 5. Marken som medium för transport, fastläggning och nedbrytning av föroreningar 15 5.1 Fritt och bundet vatten 16 5.2 Porositet, vattenledande och vattenhållande egenskaper 17 C35, aromatiska kolväten >C8-C35, 16 polycykliska aromatiska kolväten, PAH-16) och klorerade alifater.

Utlakning av polycykliska aromatiska kolväten ur asfalt och

Aromatiska kolväten cancer

Vissa typer av PAH kan orsaka cancer. Mutagena ämnen i livsmedel kan vara en riskfaktor till tumörutveckling hos människor. Studier har gjorts på ett flertal kött- och fiskprodukter där mängden av nitrosaminer, heterocykliska aminer samt polycykliska aromatiska kolväten har studerats efter olika tillagningsmetoder. Risken för cancer minskar hos människor i alla åldrar efter att de slutat röka.

Det är bra att tänka på det i samband med substitution. Att byta ut ett farligt ämne till ett annat inom samma ämnesgrupp kan vara problematiskt. Aromatiska kolväten är avsevärt mera toxiska än alifatiska kolväten.
Vad räknas som dagtid

Aromatiska kolväten cancer

lungcancer, hudcancer och cancer i urinblåsan.

Gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH) består av flera hundra ämnen. PAH-föreningar har minst två förenade bensenringar. PAH är den största grupp av cancerogena ämnen som vi känner till idag.
K faktor bockning

Aromatiska kolväten cancer arbetskassan
antal invånare sigtuna stad
lastbil kurser stockholm
parkeringsböter belopp malmö
frozen zoodles in air fryer

Polycykliska aromatiska kolväten PAH - SMHI

Enligt djurstudier kan PAH skada kromosomer och framkalla cancer. Gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH) innehåller några av de farligaste miljögifter vi känner till. Det beror på att flera av dem är komplett cancerframkallande, så kallade genotoxiska. Det innebär att de kan ge upphov till cancer oavsett intagets storlek. Polycykliska aromatiska kolväten är en grupp av kemiska föreningar som alla består av mer än en bensenring (ring bestående av 6 kolatomer).

Cancerframkallande ämnen hos värmländska vedeldare

Kemisk struktur. Word. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.

Det kommunala dricksvattnet i Björklinge, Läby och Skuttunge är inte drickbart då tester visar att det finns PAH, Polycykliska aromatiska kolväten, 2008-04-21 Aromatiska kolväten. I aromatiska kolväten sitter 6 kolatomer i en ring, och i ringen finns tre dubbelbindningar.Många av dessa ämnen har en speciell aromatisk doft, men man skall vara försiktig med dem, eftersom de ofta är giftiga. För att nitrosaminer, heterocykliska aminer och polycykliska aromatiska kolväten ska kunna orsaka tumörutveckling, krävs bioaktivering. Vid bioaktivering bildas reaktiva metaboliter som kan binda till DNA och orsaka DNA-skador.